SAĞLIK
Giriş Tarihi : 13-06-2024 03:50

Tıp Fakültesi'nden TÜSEB Projesi

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilcan Kotan’ın yürütücülüğünü yaptığı “Myastenia Graves Hastalarında Semaforin Düzeylerinin Hastalık ile İlişkisinin İncelenmesi” başlıklı projesi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı-TÜSEB-A Grubu Acil Ar-Ge Projeleri kapsamında destek almaya hak kazandı.

Tıp Fakültesi'nden TÜSEB Projesi

Proje kapsamında Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Nöromüsküler poliklinikte takip edilen otoimmün gidişli myasteni graves hastalarında, hastalığın oluş nedenine yönelik semaforinlerin etkisi araştırılacak. Projede araştırmacı olarak Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Özlem Aydemir, Sakarya Akyazı Devlet Hastanesinden Uzman Dr. Esen Ciritli yer alıyor.

Projede, nörobilim alanında Ülkemizde ve Dünya’da ilk kez araştırılacak biyomarkırların hastalığın oluşundaki etkisi azaltmak ve yeni tanısal metod geliştirmeye katkıda bulunulması hedefleniyor.

Projeden elde edilecek sonuçlar doğrultusunda, hastalık, hastalığın şiddeti, hastalığın prognozu ile ilişkisini ortaya koyabilecek sonuçlar elde edilmesi durumunda hastalığa dair tanılama ve takip aşamasında güçlü, elverişli, kolay uygulanabilir bir metod geliştirmiş olacak. Öte yandan seronegatif MG için de semaforinlerin nöromuskuler bileşkedeki iletinin sağlıklı şekilde sürdürülmesi üzerine etkilerini ortaya koyabilecek bu çalışma, antikor titresi ile semaforin düzeyleri arasındaki ilişkiyi de ortaya koymuş olacak.

Çalışma, MG hastalarında, klinik şiddeti yüksek olan hastalar için semaforin düzeylerinin ve subgruplarının ilgili olup olmayacağı, hangi subgrupların böyle bir klinikle ilişkili olup olmayacağına da açıklık kazandırmış olacak.

Çalışma sonucunda; MG hastalarında kolay uygulanabilir ve ulaşılabilir bir yöntemle, hastalık şiddet ve prognozunu tahmin etmede kullanılabilirliği araştırılmış olacak. Projenin ülkemize hem sosyal hem ekonomik yönden çok önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Tanısal anlamlılık durumunda tanı kiti oluşturmak için AR-GE faaliyeti yürütülecek. Böylece kliniği şiddetli seyredecek hastaları önceden tanımlamak kolaylaşabilecek, erken dönemde daha agresif tedavi yöntemleri ve daha sık takiple hastaların uzun yoğun bakım yatışları, artmış özürlülük durumu ve hastalığın ortaya çıkardığı yüksek maliyetli sağlık harcamalarının önüne geçilebilecek.

 

AdminAdmin