EĞİTİM
Giriş Tarihi : 03-07-2024 14:19

Mahkemeden Emsal Karar: Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri Ödenmeli

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak, İzmir Narlıdere İlçesinde bir ilkokulda görev yapan özel eğitim öğretmeni üyemizin ek ders ücretlerinin ödenmemesi üzerine açmış olduğumuz dava, üyemizin lehine sonuçlanmıştır. Öğrencinin okula gelmediği günlerde öğretmenin ders işlemediği gerekçesiyle ek ders ücretlerinin ödenmemesi, İzmir 8. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunmuştur.

Mahkemeden Emsal Karar: Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri ÖdenmeliMahkeme kararında, öğretmenin öğrencinin derse gelmediği günlerde okulda hazır bulunduğu ve bu durumun öğretmenin iradesi dışında gerçekleştiği belirtilerek, ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir. Kararda şu ifadelere yer verilmiştir:

"Bu durumda; 4 Nisan, 24 Nisan, 4 Mayıs, 5 Mayıs, 12 Mayıs tarihlerinde öğrencilerin derse katılım göstermemesinin Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu konuda tesis edilmiş genel bir işlemine dayalı olmayıp tamamen kendi iradelerinin doğal bir sonucu olduğu, bu durumun davacının ek ders saatlerinde okula gelmesine ve derse girmesine engel bir durum teşkil etmediği, davacının da anılan tarihlerde okulda olduğu ancak öğrenci olmaması nedeniyle fiilen ders işlenmediği, dolayısıyla olayın davacının iradesi dışında ortaya çıkan fiili imkansızlık nedeniyle gerçekleştiği dikkate alındığında, davalı idarece 4 Nisan, 24 Nisan, 4 Mayıs, 5 Mayıs, 12 Mayıs tarihlerine yönelik olarak davacıya ek ders ücreti ödemesinde bulunulması gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır."

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak, geçmişte bu konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılarımızı yazmış ve öğrencinin derse gelmediği günlerde ek ders ödemesine yönelik konunun açıklığa kavuşturulmasını ve bu konuda mevzuat değişikliği yapılmasını talep etmiştik. Öğrencinin okula gelmemesi durumu, öğretmenin iradesinin dışında gerçekleşen bir olaydır. Öğretmen o gün ve o saatlerde okulunda görevinin başındadır. Öğrencinin olmadığı gerekçe gösterilerek ek ders ödenmemesi hak ve adalet ilkelerine aykırıdır.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'nın Kurucu Genel Başkanı Oğuz Özat, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Bu karar, öğretmenlerimizin haklarını koruma adına önemli bir emsal teşkil etmektedir. Öğrencinin okula gelmediği günlerde ek ders ücreti ödenmemesi öğretmenlerimizin mağduriyetine neden olmaktaydı. Mahkeme kararıyla bu haksız uygulamanın hukuka aykırı olduğu ortaya konmuştur. Sendika olarak, öğretmenlerimizin haklarını savunmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kararın tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

AdminAdmin